Қиска видеони кўринг
Бизнес Коучингда иштирок этиб соф фойдани бир неча баробар оширинг
БИЗНИНГ МИЖОЗЛАР
БИЗНЕС КОУЧИНГ КИМЛАР УЧУН?
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ ТАБДИРКОРЛАР
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ВА САВДО СОХАСИДАГИ ТАДБИРКОРЛАР
УСТА-ҲУНАРМАДЛАР ВА ИШБИЛАРМОНЛАР
+40.000
40 000 дан ортиқ тадбиркорлар
Бизнес Коучинг ва тренингларимизда
иштирок этиб ўз бизнесларини
ўзгартира олдилар
УШБУ МУАММОЛАР СИЗГА ТАНИШМИ?
01.
МИЖОЗЛАР ЖУДА КАМ
Мижозлар асосан танишлар орқали келади. Маҳсулот ёки хизмат ҳеч қаерда реклама қилинмайди.
Савдо тушиб бораяпти нима қилишни билмай бошим қотди. Авваллари бунақа бўлмаган, сотувни қандай оширишни билмайман.
СОТУВ ГОХ БОР ГОХ ЙЎҚ
02.
Кирим фақат ишчилар ойлиги, солиқлар ва бошқа шу каби харажатларни қоплашга кетади.
КИРИМ ФАҚАТ ХАРАЖАТГА ЕТАДИ
03.
04.
ВАҚТ ДОИМ КАМ
Ҳар куни 12-13 соат ишлашга тўғри келади. Ота-она, оилага вақт ажрата олмайман.
05.
ИШЧИЛАР ЯХШИ ИШЛАМАЙДИ
Ишларни ҳеч кимга ишониб топшира олмайман. Бошқалар ўзимдай бажара олмагани учун ҳамма ишни ўзим қиламан.
06.
ҲЕЧ ҚАНДАЙ СИСТЕМА ЙЎҚ
Статистик кўрсатгичлар, назорат ва ҳисобот каби нарсалар йўқ.
Бизнес Коучинг юқоридаги муаммолар ечимига қаратилган бўлиб, бериладиган билим ва техникалар Ўзбекистон шароитида қўллашга мослаштирилган.
Бизнесда мақсадингизни ва унга
эришиш йўлини аниқ белгилаб
оласиз
Сотувларингиз ошишига таъсир
этувчи инструментларни қўллай
бошлайсиз
1 ФОЙДА
2 ФОЙДА
3 ФОЙДА
2 ОЙДА ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАРГА ЭГА БЎЛАСИЗ
Рекламани тўғри тузишни ва уни
мижозларга тўғри тақдим қилишни
ўрганасиз
Бизнесда система қуришни ва
система асосида бошқаришни
бошлайсиз
4 ФОЙДА
Ишчиларни тўғри жалб қилишни,
бошқаришни, назорат қилишни
ўрганасиз
5 ФОЙДА
Бизнесингизни автоматлаштириш ва ходимлар ёрдамида бошқаришни
ўрганасиз
6 ФОЙДА
БИЗНЕС КОУЧИНГ МОДУЛЛАРИ
Мақсад қўйиш ва унга эришиш
- Ўз бизнесининг ҳолатини объектив таҳлил қилиш
- 2 ойда мўлжалланилаётган мақсадни белгилаб олиш
- Мақсадга эришиш стратегиясини белгилаб олиш
- Рақобатчиларни таҳлил қилиб, рақобат стратегиясини белгилаш
- Мижоз портретини тузиш
- Ваъдалашув декларациясини имзолаш
Тайм менежмент
- Нега вақтни бошқариш муҳим?
- Эйзенхауэр жадвали
- Қурбақа методи
- ФИЛ методи
- Вақтни бошқаришнинг 4 та устуни
- КАТТА ТОШЛАР методи
- Кунлик, ҳафталик, ойлик ва йиллик режалар
- Кунни бошқаришдаги хатоликлар
- ПАРЕТТО қоидаси
- ПОМОДОРО методи
- Компас ва соат методи
Ташкилий тузилма
- Оргсхема ўзи нима?
- Оргсхемани тузиш
- Функцияларни бўлимлар бўйича белгилаб олиш
- Ходимларни оргсхема бўйича қўйиб чиқиш
- Етишмаётган кадрларни қидириш ва жалб қилиш йўллари
Мотивация ва ходимларни бошқариш
- Мотивация ўзи нима?
- Мотивация орқали одамларга таъсир ўтказиш
- Моддий мотивация турлари
- Номоддий мотивация турлари
- Мотивация орқали жамоани бошқариш
- Геймефикация (ўйин шаклидаги мотивация)
- Мотивация системасини тузиш машқлари
- HR
Лидерликни ва шахсий брендни ривожлантириш
- Лидер ким ўзи?
- Лидерликнинг даражалари;
- BJN учбурчаги;
- Лидерлик хусусиятлари ва уни риовжлантириш;
- Бренд бу нима?
- Шахсий брендни қандай имкониятлар беради?
- Шахсий брендни шакллантириш босқичлари;
- Шахсий брендни ривожлантириш ва уни ушлаб туришда энг муҳими нима?
Бизнес жараёнлар
- Бизнесни оптимитизация қилиш;
- Асосий бизнес жараёнларни тузиш;
- Ёрдамчи бизнес жараёнлар тузиш;
- Бошқарув билан боғлиқ бизнес жараёнларни тузиш;
- Йўриқнома ва инструкциялар тузиш;
- Бизнесни бошқариш учун программа ва иловалар;
Маркетинг&реклама - мижозлар оқимини кўпайтириш
- Маркетинг бу нима?
- Маркетинг стратегиясини белгилаб олиш
- Маҳсулотни ҳамда бизнесни тўғри тақдимот қилиш
- Мижозлар оқимини кўпайтириш йўлларини ўрганиш
- Интернет маркетинг воситалари
- Сайт прототипини тузиш схемаси
- Сотув ва маркетинг воронкаси
- Тадбиркорнинг фикрларидаги қўрқув ва тўсиқларини олиб ташлаш
- Ижтимоий тармоқларда профиллар очиш
- Маркетинг кўрсаткичлар ROI, CPO, LTV
Автоматлаштириш, CRM системалар
- Бизнесни тартиблаштириш;
- Бизнес жараёнларни автоматлаштириш;
- CRM системалари;
- TRELLO
Эффектив Реклама Cирлари
- Реклама материалларини тайёрлашни ўрганиш
- Реклама самарадорлигини ҳисоблаб бориш йўллари
- Реклама каналларини тест қилиш услублари
- Реклама бўйича офферлар(таклифлар) тайёрлаш
- Реклама техникалари ODC, MMM
- Сотувчи сарлавҳалар тузиш
Бизнесда шерикчилик ва юридик ҳимоя
- Шeрикчиликда муносабатлар;
- Бизнeсда шeрик танлаш;
- Шeрикларнинг қадрятлар ва қизиқишлар;
- Шeрикчилик қилиш учун кeлишув ва шартнома шартлари;
- Шeрикчиликда лидерлик ва шахсий брeндни шакллантириш;
- Бизнесни юридик диагностика килиш учун 26 та муҳим томонлари;
- Бизнеснинг оғриқли нуқталарини аниқлаш;
- Шартномалар тузишда эътибор берилиши керак булган энг асосий томонлар;
- Мижозлар, ҳамкорлар ва шериклар билан шартномалар тузишдан олдин эътибор берилиши лозим бўлган жиҳатлар. consequatur.
Эффектив Cотув Cирлари
- Эффектив сотув тушунчаси. Сотув ўзи нима?
- Сотув воронкаси
- Мижоз мотивацияси
- Фойда тарозиси
- Эркак ва аёл психологияси
- Мижоз портрети
- Кучли Сотувчи қандай бўлади?
- Сотувчи тайёргарлиги
- Сотувчи хусусиятлари
- Сотувчи мотивацияси
- Сотувдаги ёндашув
- Сотув бўйича ҳисобот
Молиявий режалаштириш
- Молия билан боғлиқ хато ва камчиликларни аниқлаш;
- Молияни бошқариш ва режалаштириш;
- Пул оқимларини бошқариш;
- Бизнес эгаси молия соҳасида билиши муҳим бўлган ҳисоботлар;
Сотув системаси
- Сотувга тайёргарлик
- Сотув скелети(босқичлари)
- Маҳсулот декомпозицияси
- Эҳтиёжни аниқловчи саволлар
- Хусусият/фойда техникаси
- Факт/оқибат техникаси
- Сотув алгоритмлари
- Қўнғироқларга жавоб бериш тартиби(скрипт)
- Учрашувни қандай ўтказиш
- Рад этиш ва эътирозларга жавоб бериш техникалари
- Сотув техникалари
- Қиммат сотиш, такрорий сотиш, кўп миқдорда сотиш
- Интернет орқали сотиш
- Сотувни якунига етказиш
Ҳаёт жабҳалари орасидаги мувозанат
- 100 мақсадни белгилаб олиш
- Ҳаёт жабҳаларидаги муаммоларни аниқлаб уларни бартараф этиш йўллари
ИНСТРУКТОРЛАР НАЗОРАТИ
2 ой давомида ўрганилган билим техникаларни ўз бизнесингизда қўллайсиз. Бунда сизга бириктирилган консультант-инструкторлар яқиндан
ёрдам берадилар ва ўз назоратига оладилар. .
LAYNER ОРОМГОХИ
Мотивация ва тайм менежмент дарсларининг тоғда - "Layner" оромгоҳида ўтказилиши фокусингизни максимал жамлашга ёрдам беради. Тоғ манзараси ва кўнгилочар машғулотлар эса 2 кунни юқори
кайфиятда ўтказишингизни кафолатлайди.
ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛЛАР
Практик билим ва техникаларни ўзлаштириш жараёни тез ва осон бўлиши учун дарсларда махсус тарқатма материаллар тақдим
этилади.
НЕТВОРКИНГ
Бизнес Коучингда иштирок этиб сиз 700 дан ортиқ тадбиркор билан фойдали алоқалар ўрнатасиз. Бу эса сиз учун янги имкониятлар
эшигини очади.
ИБРАХИМ ГУЛЯМОВ
Бизнес Консультант
Бизнес Консультант, маркетинг, реклама, сотувлар бўйича эксперт. 2 ойлик “Бизнес Коучинг” дастури ва маркетинг реклама, системалаштириш бўйича бир қатор бизнес тренинглар муаллифи.
“Perfect Consulting Group”, “SunnaMed”, “Perfect Media”, ”Perfect Person” “Avicenna”, “Perfect Legal”, компаниялари таъсисчиси.
100% Пулингизни қайтарамиз
Бизнес Коучинг учун қилинган тўлов компания томонидан кафолатланади. Агар сиз 2 ойлик бизнес коучингда иштирок этиб фойда олмадим десангиз ёки сизни берилган маълумотлар қаноатлантирмаса, тўлов суммаси 100% қайтарилади.
КОУЧИНГ ИШТИРОКЧИЛАРИ ФИКРИ
БИЗНЕС КОУЧИНГ ВИЛОЯТЛАРДА
Қорақалпоқстон ● Хоразм● Бухоро ● Самарқанд● Қашқадарё ● Сурхандарё ● Жиззах ● Тошкент ● Наманган ● Андижон ● Фарғона
ЭРИШИЛГАН НАТИЖАЛАР
14 та дарс(ҳар бир дарс 8 соатгача)
Инструкторлар назорати
Тарқатма материаллар
Компания ҳисобидан тоғдаги дарслар (2 кун)
Нетворкинг - янги ҳамкорлар ва мижозлар
Иштирок хақида сертификат
Кейинги дастурларимизга 30%гача чегирма
Коучингдан кейинги ҳамкорлик
Компания ҳисобидан якуний базм
ҚАЧОН ВА ҚАЕРДА БОШЛАНАДИ
17-октябрь, "ИНХА Университети" конференц-залида
САВОЛИНГИЗ БОРМИ? ҚЎНҒИРОҚ ҚИЛИНГ:
Made on
Tilda